Usluge

Reditus d.o.o. kvalitetno i ažurno obavlja slijedeće usluge:

 • KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO
 • FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO S GLAVNOM KNJIGOM
 • KNJIGOVODSTVO KUPACA I DOBAVLJAČA
 • OBRAČUN PLAĆA I NAKNADA DJELATNICIMA
 • KNJIGA URA I KNJIGA IRA (ULAZNI I IZLAZNI RAČUNI)
 • OBRAČUN PDV-a
 • OBRAČUN AMORTIZACIJE
 • OBRAČUN PUTNIH NALOGA
 • USLUGE PLATNOG PROMETA ZA KLIJENTE
 • IZRADA GODIŠNJIH OBRAČUNA I FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
 • IZRADA TROMJESEČNIH STATISTIČKIH IZVJEŠĆA
 • KONTAKTI SA POREZNOM UPRAVOM
 • HZZO, HZMO VOĐENJE EVIDENCIJA ZA OBRTNIKE
 • IZRADA PRIJAVE POREZA NA DOHODAK ZA OBRTNIKE, SAMOSTALNU DJELATNOST I GRAĐANE
 • FINANCIJSKO I POREZNO SAVJETOVANJE

Ukoliko nemate otvoreno trgovačko društvo ili obrt, pomoći ćemo Vam da to učinite u najkraćem roku I pod najpovoljnijim uvjetima. Ovdje posebno vodimo računa o tome da predvidimo sve kako se ne biste, u kasnijem radu, izlagali nepotrebnim troškovima.

Korisni linkovi:

http://www.fina.hr/

http://www.porezna-uprava.hr/

http://www.nn.hr/ (Narodne novine)

http://www.pravosudje.hr/